Nuoruudessa pitää olla särmiä elämän hiottaviksi.

 

Murrosiän kriisi. Puolapuut aikuistumisen tikkailla.

 

Ehdottomuus kuuluu nuoruuteen, ikä tuo epäilyksen.

 

Koulu antaa lukutaidon, ikä elämänlukutaidon.

 

Koskaan elämä ei ole sellaista kuin kuvitteli.

 

Ihmiset ovat kuin perunalajikkeet: yksi hajoaa, toinen kestää keittämisen.

 

Nautinnoista luopuminen ei takaa pitkää elämää, vain pitkäveteisemmän.

 

Yksikään vanhaksi elänyt ei ole kuollut nuorena.

 

Optimisti lupaa tulla hautajaisiisi.

 

Elämme tulevaa vanhaa aikaa.