halusivat kätkeä hänet katveikkoon

                           piiloon myrkkynuolilta

           

pois pahan ulottuvilta

                 kiusaajien kuiskeilta

          satuttavilta sanoilta

                           varjella vaikutteilta


kuolleeseen kulmaan pistivät


kunnes riistäytyi ulos poterostaan

             seisoi neitseellinen iho paljaana

       viuhuvien nuolten keskellä


ymmärtämättä varoa niistä yhtäkään